London Court, Perth, Western Australia + this and that

10/29/2016

As I told in the last post, I've found a few favourite spots in Perth even though I haven't been spending too much time in that particular city. One of them is a shopping arcade called London Court that locates right in the middle of the city centre. It's, as it's name tells, a court that could be in London. What I've heard it's one of the touristy things you should see in Perth and the two times I've walked there it's been pretty crowded. 

Kuten edellisessä postauksessa kerroinkin, olen löytänyt Perthistä pari lempparipaikkaa, vaikken siellä hirveästi aikaa ole viettänytkään. Yksi niistä on ostoskatu nimeltään London Court, joka sijaitsee aivan keskustassa. Se on, kuten nimikin antaa ymmärtää, katu, joka voisi sijaita Lontoossa. Kuulemani perusteella se on yksi niistä turistijutuista, jotka Perthissä kuuluu nähdä ja niillä kahdella kerralla, jotka olen siellä visitoinut, on paikalla ollut paljon muitakin ihmettelijöitä.
And to give you some facts we could cite wikipedia: "London Court was built in 1937 by wealthy gold financier and businessman, Claude de Bernales for residential and commercial purposes." I guess it's just another way of making people feel like home - many of the people who came to Australia in the early days were British. 

Ja antaakseni teille muutaman faktan voisin lainata wikipediaa vapaasti suomentaen: "London Court rakennettiin asumis ja kaupallisiin tarkoituksiin vuonna 1937 rikkaan bisnesmiehen, Claude de Bernalesin, toimesta." Luulenpa, että se on vain yksi tapa tehdä ihmiset tuntemaan olonsa kotoisaksi - monet Australian alkuaikojen siirtolaisista oli brittejä.

The effect of the Britain and British culture and people can be seen here and there, many of the roads and towns are named after their European examples - we have a Waterloo road pretty close to our home and there's another Perth in Scotland. But anyway, the reason I like London Court is simple, it makes me feel like home. Most of you must know that I've visited England several times in my life and I've left a big piece of my heart on that island. In London Court you can easily imagine yourself some 14 000km away from here. 

Britannian ja sen kulttuurin ja ihmisten vaikutus on nähtävillä muutenkin siellä ja täällä. Monet kadut ja kaupungit ovat saaneet nimensä eurooppalaisten esikuviensa mukaan - lähiseudulta löytyy Waterloo road ja onhan Perthilläkin kaimansa Skotlannissa. Joka tapauksessa se syy, miksi London Courtista tykkään, on juurikin siinä kotoisuudessa. Useimmat teistä tietänevät, että olen vieraillut Englannissa useita kertoja elämäni aikana ja jättänyt kyseiselle saarelle ison palan sydämestäni. London Courtissa voi helposti kuvitella itsensä sellaiset 14 000 kilometriä kauemmas.
It's kind of the same feeling as I get when I'm buying Cadbury's Dairy Milk chocolates. I feel like I'm in England and right now it almost equals my "home home". (I still don't know how should I call Finland - it's home, but I have a home here as well. If I speak about Finland/Europe as home, it kind of feels like I don't recognize Australia as home which isn't true.) 

Se fiilis on aikalailla sama, jonka saan ostaessani Cadburyn Dairy Milk suklaita. Tuntuu, kuin olisin Englannissa ja se tällä hetkellä meinaa minulle lähes "kotikotia". (En edelleenkään tiedä, miten Suomea pitäisi kutsua - se on koti, mutta on mulla koti myös täällä. Jos puhun Suomesta/Euroopasta kotina, tuntuu, etten tunnista Australiaa kodiksi, joka taas ei ole totta.)
But anyway, it's a nice little spot to visit in Perth. And as this post is a bit scrappy anyway, I could also add that I've been in Australia for exactly 3 months today. It's crazy. It feels like I came here yesterday but also like I've been always living here. Time is a fascinating thing and I keep telling that to you every time I post. Now I'm gonna go to bed as tomorrow morning we head to Margaret River with my sister and a few friends!

Mutta joka tapauksessa se on kiva kuja vierailtavaksi, kun Perthissä on. Ja koska tämä postaus nyt on muutenkin vähän sekava ja hajanainen, voisin lisätä, että olen tänään ollut Australiassa tasan kolme kuukautta. Se on hullua. Tuntuu, että tulin tänne eilen, mutta toisaalta olen aina asunut täällä. Aika on kiehtova käsite jonka mainitsen suunnilleen jokaisessa postauksessa. Nyt kuitenkin siirryn sängyn puolelle, sillä huomisaamuna suunnataan keula kohti Margaret Riveriä siskon ja parin kaverin kanssa!

You Might Also Like

0 kommenttia