My travels 2016

As always, I'm going to write a "my year" post, summarizing the main points of the past 12 months. In addition to that tradition I decided to start a new one this year - writing a summary of my travels this year. I've been reading these types of posts from multiple blogs and decided this is something I definitely want to do. So let's get started!

Kuten aina, aion kirjoittaa "mun vuosi"-tyyppisen postauksen summatakseni kuluneet 12 kuukautta. Kyseisen tradition lisäksi päätin aloittaa uuden perinteen tänä vuonna. Olen lukenut vastaavia "reissuvuoteni"-postauksia lukuisista muista blogeista ja halusin ehdottomasti toteuttaa tällaisen itsekin. Joten eiköhän aloiteta!

January / Tammikuu
Me and my best friend travelled to Stockholm, Sweden, to welcome the year 2016. It was a great little break in the middle of the hectic school year and it was my very first time in that city even though Sweden is a familiar place otherwise. I didn't love Stockholm, but I enjoyed the trip anyway!

Minä ja paras ystäväni matkattiin Tukholmaan toivottamaan vuosi 2016 tervetulleeksi. Kyseessä oli mahtava piskuinen breikki keskellä hektistä kouluvuotta ja reissu oli ensimmäiseni naapurimaan pääkapunkiin, vaikka Ruotsissa muuten onkin tullut vierailtua. En rakastunut Tukholmaan, mutta matka oli muuten kyllä oikein onnistunut!
February + March / Helmikuu + Maaliskuu
No travels, no memories, nothing. These were some awful months.
Ei reissaamista, ei muistoja, ei mitään. Nämä olivat aika kamalia kuukausia.

April / Huhtikuu
Travelwise this month was pretty boring as well, but I got to see Apulanta live again!
Matkojen puolesta tämäkin kuukausi oli melko tylsä, mutta pääsinpä taas näkemään Apulannan livenä!
May / Toukokuu
A week-long visit to England, my seventh time in that country! Just relaxing after the final exams and enjoying the company of my relatives. Discovering a new side of London in Greenwich and getting slightly tipsy in the middle of Sunday afternoon in a typical small town pub.

Viikon pituinen visiitti Englantiin, joka oli seitsemäs kertani kyseisessä maassa! Rentoutumista loppukokeiden jälkeen ja sukulaisten seurasta nauttimista. Löysin uuden puolen Lontoosta Greenwichistä käsin ja nautiskeltiin muutamat siiderit keskellä sunnuntai-iltapäivää tyypillisessä pikkukylän pubissa.
June / Kesäkuu
June was a month of new and exciting places. I moved to Luxembourg, spent a weekend in Brussels in Belgium, and did a day trip to Trier in Germany. Three countries and a new temporary hometown. I absolutely fell in love with Luxembourg and liked Brussels as well! And as expected, I liked Trier as I've liked pretty much everything about Germany. I also saw Disturbed live for the very first time!

Kesäkuu oli uusia ja innostavia paikkoja täynnä. Muutin Luxemburgiin, vietin viikonlopun Brysselissä Belgiassa ja tein päiväreissun Trieriin Saksassa. Kolme maata, uusi väliaikainen kotikylä. Rakastuin Luxemburgiin päätä pahkaa ja tykkäsin Brysselistäkin. Ja kuten odottaa voi, tykästyin myös Trieriin, niinkuin aikalailla kaikkeen muuhunkin olen tykästynyt Saksassa, joka on ehdottomasti yksi lempparimaitani. Näin myös Disturbedin livenä ekaa kertaa elämässäni!
July / Heinäkuu
One word: Australia. I did one of the craziest things in my life so far, packed my bags and moved to the land Down Under. Had a stopover in Singapore and got convinced I have to visit that tiny country properly one day!

Yksi sana: Australia. Tein yhden elämäni hulluimmista jutuista, pakkasin laukut ja muutin pallon toiselle puolelle. Välilaskun vietin Singaporessa ja vakuutuin siitä, että mun on vielä joskus päästävä kunnolla vierailemaan kyseisessä maassa!
August / Elokuu
Just getting to know my new hometown and visiting some local attractions, everything felt still super cool around this time!
Uuteen kotikaupunkiin tutustumista ja paikallisia turistikohteita, kaikki tuntui tosi siistiltä näihin aikoihin!

September / Syyskuu
More discovering on our area, Sugarloaf rock and Crooked Brook forest being two main destinations.
Lisää lähialueen tutkimista Sugarloaf rockin ja Crooked Brook metsän ollessa kaksi pääkohteista.
October / Lokakuu
Little sister came to visit me, and we saw lots of cool things in three weeks. Trip to Fremantle and Rottnest, and I shouldn't forget Perth. A roadtrip all the way down to Denmark and Albany. Visiting Margaret River and wineries and stopping in Dunsborough on the way. Making the most out of my home state!

Pikkusisko tuli kylään ja nähtiin paljon hienoja juttuja kolmessa viikossa. Reissu Fremantleen ja Rottnestille, eikä Perthiäkään pitäisi unohtaa laskuista. Roadtrip etelään aina Denmarkiin ja Albanyyn asti. Visiitti Margaret Riverin viinitiloille ja pysähdys Dunsboroughssa matkan varrella. Otettiin tosiaankin kaikki irti mun kotiläänistä!
November / Marraskuu
A very boring month travel-wise again. Just a couple of trips to Perth and spending a lot of time with my friends and just enjoying of the simple things in life.

Tylsä kuukausi matkustusten osalta jälleen. Parit reissut Perthiin ja muuten aikaa tulikin vietettyä lähinnä ystävien kanssa ja yksinkertaisista jutuista nauttien.

December / Joulukuu
Christmas preparations and spending a week in Dunsborough with my host family and my host mom's family. A lovely holiday in a great holiday house. Swimming in a pool, getting tanned, reading, and eating a lot. Christmas well spent.  A great ending for the year!

Jouluvalmisteluja ja viikko Dunsboroughssa hostperheen ja hostäidin perheen kanssa. Ihana loma melko fiinissä lomahuvilassa. Uima-altaassa lillumista, auringonottoa, lukemista, ja paljon hyvää ruokaa. Hyvin vietetty joulu. Mahtava lopetus tälle vuodelle!
A total of 7 countries, out of which 4 were completely new ones. Exactly the same numbers as in 2015. Moving abroad twice, two new hometowns and two new families. A pretty decent year of travels 2016 I'd say!

Yhteensä 7 maata, joista 4 oli uusia tuttavuuksia. Tasan samat luvut kuin vuonna 2015. Kaksi muuttoa ulkomaille, kaksi uutta kotikaupunkia ja kaksi uutta perhettä. Melko kelvollinen reissuvuosi 2016 ellen sanoisi!

Me, Australia, and Christmas.

It's Christmas time and I'm spending it in a completely opposite way that I would usually spend my Christmas. Or am I? Sitting on a pool, walking on a beach, enjoying a cold beer and barbecue, putting on sunscreen and getting tanned. Certainly nothing I'd do back in Finland.

On joulu ja minä vietän sen täysin eri tavalla, kuin yleensä viettäisin jouluni. Vai vietänkö? Uima-altaalla istuskelu, rannalla käveleminen, kylmä olut ja grillausta, aurinkorasvalla läträäminen ja ruskettuminen. Ei kuulosta tosiaankaan siltä mitä tekisin Suomessa.
But on the other hand, is it that different when you take a better look? I think it's not. As I've repeated for hundreds of times already in this blog - Australia is my home now. And I'm not just saying it, it really feels like a proper home. Home is a place to spend a Christmas. I'm here with people I care about, I'm here with my Australian family. I love to be here, and I'm grateful they want to share their Christmas with me.

Mutta toisaalta, onko tämä kaikki kummiskaan niin erilaista, kun tarkemmin katsoo? Ei. Kuten olen sata ja yksi kertaa täälläkin jo todennut - Australia on kotini nyt. Enkä vain sano sitä, vaan tarkoitan täydestä sydämestäni. Australia tuntuu ihan oikealta kodilta ja koti on paikka, jossa viettää joulu. Olen täällä ihmisten kanssa, joista välitän, mulla on ympärilläni mun aussiperhe. Rakastan olla täällä ja olen kiitollinen, että nämä ihmiset haluavat jakaa joulunsa kanssani.
Surely I'm thinking of all the people back in Finland. And I can say I'm missing them a bit as well. It's not an easy thing to move on the other side of the world knowing you won't see them for months, not even the times when you're kind of supposed to be with them. But then again, it's probably just six more months and I'll be back again.

Toki mietin myös kaikkia Suomessa olevia. Voin jopa myöntää kaipaavani heitä hieman. Ei ole helppoa muuttaa toiselle puolen maailmaa tietäen, etten tule näkemään heitä kuukausiin, en edes niinä hetkinä, kun minun tavallaan kuuluisi olla heidän luonaan. Mutta toisaalta, puolisen vuotta lisää ja olen taas takaisin lähtöpisteessä.
Christmas is a special time. For me it's all about traditions. All about being together, creating life lasting memories, loving each other. A couple of years ago I would have claimed it's a time you should spend with your family, but now I disagree slightly. It's about being with people you enjoy having around you. It doesn't have to be the people you're actually related. You don't have to be where your roots are as long as you keep them in mind.

Joulu on aika spesiaalia aikaa. Minulle kyse on traditioista. Kyse yhdessä olosta, unohtumattomista muistoista, lähimmäisten rakastamisesta. Pari vuotta sitten olisin väittänyt, että joulu kuuluu viettää perheen kanssa, mutta nykyisin olen hieman eri mieltä. Joulu kuuluu viettää seurassa, jossa sinun on hyvä olla. Eikä se tarkoita, että niiden ihmisten tarvitsisi oikeasti olla sukulaisiasi. Sinun ei tarvitse olla siellä missä juuresi ovat kunhan vain pidät ne mielessä.
And I think the same ideology applies to life in general. You don't have to stay in one place, you can fly as far as you can as long as you remember who you are and where you're coming from. Baking gingerbread and making traditional Finnish Christmas dish of swedes, listening to my favourite Christmas songs, and wishing Merry Christmas to all the people I care about. Those simple things make this Christmas at least as good as all the others. And well, I have to admit this all is pretty specky here anyway!

Mielestäni sama ideologia pätee myös elämään yleensä. Yhdessä paikassa ei tarvitse pysyä, saa lentää niin kauas kuin vain pystyy, kunhan muistaa kuka on ja mistä tulee. Pipareiden leipominen, lanttulaatikon tekeminen, lemppari joululaulujen kuunteleminen ja hyvän joulun toivottaminen kaikille rakkaille. Nuo yksinkertaiset asiat tekevät tästä joulusta vähintään yhtä hyvän, kuin kaikki muutkin joulut. Ja no, täytyy myöntää, että onhan se aika spesiaalia olla täällä!

And next year I will be in Finland. At least I believe so. 
Ja ensi vuonna olen Suomessa. Uskoakseni.

Christmas in the City

I thought I'd just share these pictures from a couple of weeks ago. Christmas in the City was kind of like an opening for the Christmas season in Bunbury. Friends, family, coffee. Rain and cold weather and it's supposed to be nice and warm in December in Australia. A parade and camels. Only in Australia.

Ajattelin tänään julkaista nämä kuvat parin viikon takaa. Christmas in the City oli tavallaan joulukauden avajaiset Bunburyssa. Ystäviä, perhe ja kahvia. Sadetta ja kylmä keli, vaikka joulukuun pitäisi olla mukavan lämmin Australiassa. Paraati ja kameleita, vain Australia jutut.
Christmas songs that I couldn't sing as I couldn't remember the lyrics in Finnish but don't know them in English either. A few tears as I've become an emotional adult, a deep conversation with a friend, and realizing I'm living a very special time of my life. 

Joululauluja, joita en pystynyt laulamaan, kun en muistanut sanoja suomeksi, mutten liioin tiedä niitä englanniksikaan. Muutama kyynel, koska minusta on tullut tunteileva aikuinen, syvällinen keskustelu ystävän kanssa ja oivallus siitä, että elän aika spesiaalia aikaa elämässäni.
Driving home in the evening, very American Christmas lights here and there. Wondering how I'm going to feel like when it's actually Christmas Eve or so. Realizing it's going to be nothing like all the Christmases in my life so far. And I'm excited. I'm going to have quick skype chat with my family back in Finland, but otherwise I'll just enjoy the company of my Australian family.

Kotimatka illalla ja tosi amerikkalaisia jouluvaloja siellä ja täällä. Pohdintaa sen suhteen, miltä jouluaattona tuleekaan tuntumaan. Ainakin joulu on ihan täysin erilainen verrattuna kaikkiin aiempiin jouluihini. Olen innoissani. Aion skypettää pikaisesti Suomeen perheeni kanssa, mutta muuten aion nauttia aussiperheeni seurasta.
Simple things in life are the best. And one of them is sitting there, listening the songs everyone knows, watching the people smiling and singing and enjoying, hugging your friend and being happy and grateful regardless of being thousands of kilometers away from all the things that used to be your whole life. And hoping the biggest fears, that I believe are pretty much the same for anyone living overseas, won't become reality.

Yksinkertaiset asiat elämässä ovat parhaita. Ja yksi niistä on istua kuunnellen joululauluja, katsoa ihmisiä hymyilemässä ja laulamassa ja nauttimassa, halata ystävääsi ja olla onnellinen ja kiitollinen huolimatta siitä, että olet tuhansien kilometrejen päässä kaikista niistä asioista, jotka aiemmin olivat koko elämäsi. Ja toivoa, etteivät suurimmat pelkosi, jotka lienevät suunnilleen samat kaikilla ulkomailla asuvilla, tule toteutumaan.
It's 23rd of December when I publish this post. I wish you all a very merry Christmas and hope your holidays will be peaceful. And for all of my loved ones back in Europe - I still love you ♥

On 23. joulukuuta, kun julkaisen tämän postauksen. Toivotankin kaikille teille tosi hyvää ja rauhallista joulunaikaa. Ja kaikille rakkailleni siellä Euroopassa - olette edelleen rakkaita ♥

My favourite spots in Bunbury

I've been calling Bunbury my hometown for almost 5 months now and found a few nice spots I wanted to share with you. I don't have photos of each of them, but you can click the links to a couple of websites to see more. These photos then - they were taken by my sister when she was visiting here. The lookout tower is a pretty great place to get an overlook of this town!

Olen kutstunut Bunburya kotikaupungikseni nyt vajaan viisi kuukautta ja olenkin tänä aikana löytänyt pari kivaa paikkaa, jotka haluan jakaa teille. Mulla ei ole kuvia jokaisesta näistä, mutta klikkailemalla linkkejä löytyy ihan hyödyllisiä nettisivuja. Kuvat taas ovat siskoni ottamia, kun hän oli täällä kyläilemässä. Sanoisin, että maisematorni on melko hyvä paikka saada yleiskuva tästä pikkuisesta kaupungista!
1. Lookout tower
 As said, the lookout tower is one of the greatest spots to see what this place looks like. The views are pretty nice and climb isn't too bad - another option for good views is to search Bunbury Senior Highschool on your Google Maps and walk there.

1. Maisematorni
 Kuten sanottu, maisematorni on yksi parhaista paikoista saada katsaus Bunburyn yleisilmeestä. Maisemat on melko kivat ja kiipeäminen ylös ei vaadi kovin suuria ponnisteluja. Toinen vaihtoehto maisemien katseluun on tökätä Bunbury Senior Highschool Google mapsiin ja kävellä sinne.
 There are a few pretty good cafes in Bunbury, but my absolute favourite so far has been Corners on King in the eastern parts of Bunbury. They've got everything from crazy milkshakes to simple but delicious raw cakes, got to recommend this one!

2. Corners on King kahvila
 Bunburysta löytyy muutama melko kiva kahvila, mutta ehdottomaksi lemppariksi on noussut Corners on King itäisessä Bunburyssa. Sieltä löytyy kaikkea hulluista pirtelöistä simppeleihin raakakakkuihin, pakkohan tätä on suositella!
 There are a couple of shopping centres in Bunbury, but my favourites are Centre point, which is a great spot to meet up in the town centre (and they have a free parking for the first 3hours!) and Eaton Fair, which is a bit further away in Eaton. Eaton Fair has free Wi-Fi plus yummy coffee in Eatin' Fresh!

 Bunburyssa on useampi ostoskeskus, mutta mun lemppareita ovat Centre point ihan keskustassa (hyvä paikka sopia tapaaminen kavereiden kanssa ja parkkeerauskin on ilmaista ekan kolmen tunnin ajan!) ja Eaton fair vähän kauempana Eatonissa. Eaton Fairista löytyy ilmainen Wi-Fi ja herkullista kahvia Eatin' Freshista!
4. Backbeach
 Bunbury is basically surrounded by the ocean and so it has a couple of beaches. My favourite of them is Backbeach - not ideal for swimming but a great place to walk, get tanned, or enjoy lunch or coffee in Backbeach Cafe (and they even have a room full of toys if you want to take your kids with you!) And the sunsets are cool.

4. Backbeach
 Kuten näette, Bunburya ympäröi vesi oikeastaan joka puolella, joten rantojakin löytyy. Lempparini niistä on Backbeach - ei ideaalein paikka uimiselle, mutta mahtava paikka kävellä, ruskettua, tai nauttia lounasta tai kahvia Backbeach Cafessa (sieltä löytyy myös leikkihuone täynnä leluja, joten lapsetkin voi ottaa mukaan!) Ja auringonlaskutkin on ihan kivoja.
 As the name tells, this is a place to feed the kangaroos and see some other local wildlife. There are snakes, birds, and small mammals from around Australia and I love the place even though I'm not a huge fan of zoos or so. This place is small and comfy plus kid-friendly!

 Kuten nimikin sanoo, voi täällä ruokkia kenguruita ja tavata muutakin paikallista eläimistöä. Paikasta löytyy niin käärmeitä, lintuja, kuin pieniä nisäkkäitäkin ympäri Australiaa ja rakastan paikkaa, vaikken eläintarhojen suuri fani olisikaan. Tämä paikka on kummiskin pieni, viihtyisä ja lapsiystävällinen!

Budgeting: Freo & Rottnest

I have always been quite open about the monetary aspects of my travels here but now I noticed I haven't been talking about budgets at all for a long long time. That's why I decided I could share the budget of a four-day-trip to Fremantle and Rottnest. The trip starts and ends in Perth which wasn't completely true for us, but I think most of the people who are reading this would benefit more of that than of knowing how much money it requires to travel to Bunbury or so. Anyway, here we go!

Olen aina ollut melko avoin reissujeni rahoituspuolesta täällä, mutta huomasin, etten ole aikoihin kirjoitellut mitään budjetteihin liittyen. Siksi päätinkin, että voisin jakaa teille mun nelipäiväisen Fremantle + Rottnest matkan kulut. Matka alkaa Perthistä ja päättyy samaan kohteeseen, mikä ei ollut ihan täysin totta, mutta ajattelin tätä lukevien ihmisten luultavasti hyötyvän siitä tiedosta enemmän, kuin siitä, mitä Bunburyyn matkustaminen maksaa. 

  • Train Perth-Freo-Perth / Juna Perth-Freo-Perth $11
  • Prison tour / Vankilakierros $20
  • Ferry Freo-Rottnest-Freo + bike hire / Lautta Freo-Rottnest-Freo + pyörän vuokra $74
  • Snorkeling gear hire / Snorklausvälineiden vuokra $20
  • 3 nights in a hostel / 3 yötä hostellissa $114
  • Food / Ruoka $55
  • Other unnecessary expenses / Muut, ei välttämättömät kulut $32
In total: / Yhteensä: $326 (=230€)

Without some Christmas/souvenir shopping the expenses would have been less than $300 dollars which isn't that bad for a trip like this. I'd say it was pretty much an average trip for me. Does it sound reasonable to you?

Ilman joulu-/matkamuistoshoppailuja kulut olisivat jääneet alle $300, joka ei ole ollenkaan paha tällaiselle reissulle. Sanoisin, että melko keskiverto matkakassa, kun on kyse minusta. Kuulostaako kulut ollenkaan järkeviltä teidän korvaan? 

Roadtrip to Great Southern of WA: Tree Top Walk

I finally started publishing the photos from our roadtrip last week and decided that I'll just get it done and write a few more posts about the topic before the material is so old that I have start talking about these as throwback posts. Anyway. After driving to Walpole, visiting a couple of nice spots on the way and camping we headed towards Denmark.

Aloitin vihdoin roadtrip kuvien julkaisemisen viime viikolla ja päätin jatkaa samalla teemalla, ennen kuin matskusta tulee niin vanhaa, että joudun tökkäämään nämä postaukset throwback tägin alle. Eniveis, ensimmäinen telttayö oli Walpolessa parin lyhyen pysähdyksen jälkeen ja sieltä suunnattiin auton keula kohti Denmarkia.
Our first stop on the way there was a place called Tree Top Walk, which is actually a route going on the treetops of these huge trees, going as high as 40 metres above the ground level. It's partly accessible by a wheelchair and there's also a short walk trail on the ground.

Ensimmäinen pysähdys matkalla sinne oli paikka nimeltä Tree Top Walk. Kyseessä on puiden latvustoon rakennettu kävelyreitti, joka kohoaa aina 40 metrin korkeuteen. Reitti on osittain esteetön myös pyörätuolille, ja alueelta löytyy myös lyhyt kävelyreitti maan tasossa.
Besides the walks, you can buy souvenirs in the gift shop, use the public toilets, or get to know the area of Walpole Wilderness in a small discovery centre. The entrance to the Tree Top Walk was some $20 per person, and it was worth it. The views were pretty amazing and walking on the walkway 40 metres from the ground required a bit of courage - especially when you're afraid of the heights like me...

Kävelyreittien lisäksi voit ostaa matkamuistot lahjatavarakaupasta, hyödyntää julkisia vessoja, tai tutustua Walpole Wildernessin alueeseen pienessä tutkimuskeskuksessa (en taaskaan tiedä suomenkielen termejä, discovery centrelle kun ei löytynyt suoraa käännöstä googlen avulla). Sisäänpääsy Tree Top Walkille maksoi noin $20 ja oli sen arvoinen. Näkymät neljänkymmenen metrin korkeudesta olivat aika huikeat ja vaati se kävely hieman rohkeuttakin, etenkin, jos on korkeanpaikankammoinen, niinkuin minä...
And I have to say the forests and the views around Walpole are pretty great, even though I was even more amazed by the coastline (of which I'll be writing about later on). The nature in the south is completely different to what I'm used to. Australia is one amazing country - if the landscape can change so much on a short 4 hour drive in WA, I can just imagine what it would be like to make a roadtrip along the west coast, making your way to the east coast, and keep going there. 

Ja tähän väliin täytyy myös todeta, että metsät ja maisemat Walpole alueella on melko kivat, vaikka olinkin ihastuneempi alueen rantaviivaan (josta tulen kirjoittamaan myöhemmin). Luonto on etelässä on ihan erilaista, kuin mihin olen tottunut. Australia on aivan huikea maa - jos maisema voi muuttua niin paljon lyhyellä neljäntunnin ajomatkalla Länsi-Australiassa, niin voin vaan kuvitella millaista olisi tehdä roadtrip koko länsirannikon läpi, suunnata maan toiselle puolen kohti itärannikkoa ja jatkaa matkaansa siellä.
Anyway. This is one of the spots you should consider visiting on your trip to Great Southern of WA!

Joka tapauksessa tämä on yksi kohteista, jota tulisi harkita jos visitoi Länsi-Australian Great Southernissa!

Roadtrip to Great Southern of WA: Walpole

Walpole is actually part of South West region of Western Australia, but as our trip was aimed to Great Southern so I just included this stop under this title anyway. These pictures have been waiting on my laptop since the first week my sister was here - almost two months. I think it's finally time to start publishing these now!

Walpole on oikeastaan osa South Westernin aluetta Länsi-Australiassa, mutta koska roadtrip oli suunnattu Great Southernin alueelle, päätin lykätä tämänkin postauksen saman otsikon alle. Nämä kuvat ovat odotelleet läppärin uumenissa siskoni vierailun ekasta viikosta lähtien, eli lähes kaksi kuukautta. Luulenkin, että nyt on vihdoinkin aika alkaa julkaisemaan näitäkin!
So, we started our trip on Thursday 20th of October (it feels like my sister was here a little while ago but it's been ages already!) and headed from Bunbury to Walpole, along the Southwestern highway. It was a four hour drive, plus a few stops on nice spots such as Pemberton (they have Diamond tree lookout - basically a huge tree you can climb if you're brave enough. We weren't especially because there's nothing to ensure your safety...). 

Aloitimmekin siis reissumme torstaina 20. lokakuuta (tuntuu, kuin siskon visiitistä olisi vain hetki, mutta tosiasiassa siitä on jo ikuisuus!) ja suunnattiin Bunburysta kohti Walpolea, Southwestern highwayta pitkin. Kyseessä oli neljän tunnin ajomatka rytmitettynä muutamilla pysähdyksillä, joista esimerkkinä Pemberton. Sieltä löytyy Diamond tree lookout, joka on käytännössä valtavaan puuhun rakennettu näköalatasanne, jonne saa kiivetä jos sattuu olemaan tarpeeksi rohkea. Me ei oltu, sillä eihän siellä tietenkään ollut edes mitään turvasysteemeitä vaan ainoastaan askelmat kymmenien metrien korkeuteen.
Walpole was our first proper stop, and we ended up camping on one of it's caravan parks. I didn't know I'd enjoy camping that much, but it was a great experience! In Walpole I loved the views from the Hilltop where's Giant Tingle Tree forest and some walking tracks. The gravel roads are worth of driving if you get to see stuff like that!

Walpole oli ensimmäinen kunnollinen pysähdyspaikkamme ja päädyttiin telttailemaan yhdessä paikan karavaaniparkeista (mulla ei ole mitään hajua mikä caravan park on suomeksi tai onko sille edes käännöstä? Kertokaa joku fiksumpi!). En tiennyt, että tykkään telttailusta niin paljon, se oli ihan huippua! Walpolessa kivointa olivat Hilltopin näköalat ja Giant Tingle Tree metsä kävelyreitteineen. Hiekkatiet on ajamisen arvoisia, jos pääse näkemään tuollaisia paikkoja.
(Tried to take nice photos with my sis, didn't succeed.)
I'd also advise you to go and ask help from the visitor centre - in Western Australia pretty much every town has one of these and they always know what to do and see wherever you are. And you always get free maps with you, makes driving around a lot easier. We wouldn't have known to drive up there without asking!

Neuvoisin myös jokaista Länsi-Australiassa reissaavaa hyödyntämään kaupunkien ja kylien vierailijainfot, sellainen kun löytyy kaikkialta ja sieltä saa aina ilmaisen kartan ja hyviä vinkkejä alueen tutkimiseen. Auttaa huomattavasti saamaan kaiken irti lyhyestäkin visiitistä, ei mekään ois osattu tuolle tielle lähteä ilman infon neuvoja!