But what about Brexit?

Brexit. The word that everyone has heard and seen about billion times. The topic that comes up in lectures pretty much weekly, is in the headlines every day with May doing this and EU saying that, and is something I get asked about a lot. How is Brexit going to affect you? How is it going to affect your studies? Are you still going to stay in Scotland? The honest answer to most of the time is 'I don't know'.

Brexit. Tuo sana, jonka jokainen on kuullut ja nähnyt about biljoona kertaa. Aihe, joka nousee esille luennoilla aikalailla viikottain, on uutisissa joka päivä, kun May tekee tätä ja EU sanoo sitä, ja on asia, josta minulta kysytään usein. Kuinka Brexit tulee vaikuttamaan suhun? Kunka se tulee vaikuttamaan opintoihin? Aionko silti pysyä Skotlannissa? Rehellinen vastaus on yleensä, että en tiedä.

I don't know how Brexit will affect me but I want to believe it will barely affect me at all. I know I might need to apply for a pre-settled status which is likely to cost me some money. And I know I'm not going to apply for it just yet as no-one knows is it actually going to be absolutely necessary in the end. How is Brexit going to affect my studies? It won't. Scotland's student funding system has promised to keep paying EU students' tuition fees if they've started their studies in academic year 2018-2019 or earlier. I started in 2017 so I should be safe. Scotland has huge numbers of international students anyway and they want to keep welcoming us here. I'm not worried about not being able to finish my studies.

En tiedä, kuinka Brexit tulee vaikuttamaan minuun, mutta haluan uskoa, ettei se vaikuta juuri ollenkaan. Tiedän, että saatan joutua hakemaan "pre-settled statusta", joka on lupa olla maassa, ja se tulee maksamaan minulle rahaa. Tiedän myös, etten hae sitä vielä, sillä kukaan ei ole varma, onko se lopulta ihan pakollinen juttu kuitenkaan. Kuinka Brexit vaikuttaa opintoihini? Ei mitenkään. Skotlannin opiskelijoiden rahoitussysteemit ovat luvanneet maksaa jatkossakin EU-opiskelijoiden lukuvuosimaksut, jos opiskelut on aloitettu vuonna 2018-2019 tai aiemmin. Minä aloitin 2017, joten olen turvassa. Skotlannissa on isot määrät kansainvälisiä opiskelijoita joka tapauksessa, eikä meistä haluta eroon. En ole huolissani opintojeni jatkumisesta.
And am I still going to stay in Scotland? Yes. I know I can finish my degree here, and after that I've lived here for four years. If I need to, I'll do masters after my undergrad and get another year or two in Scotland under my belt. I've got a job here and I'm not planning on quitting anytime soon. I've got a national insurance number, I've got my UK phone number and bank accounts, I've got my address here. I don't see why I couldn't and wouldn't stay in Scotland even after Brexit. I've got my life in here.

Ja aionko edelleen pysyä Skotlannissa? Kyllä. Tiedän voivani viedä tutkinnon loppuun ja sen jälkeen olen asunut täällä jo neljä vuotta. Tarvittaessa teen perään maisterin ja kartutan brittiaikaani vuodella tai parilla. Minulla on täällä työ, enkä ole suunnitellut ottavani lopareita ihan lähiaikoina. Minulla on paikallinen henkilötunnuksen tapainen, minulla on UK-numero ja pankkitilit, mun osoite on täällä. En näe, miksen voisi ja haluaisi pysyä Skotlannissa Brexitin jälkeenkin. Mun elämä on täällä.

What I won't do though is to book a holiday just around the actual Brexit date. I have no doubt in my mind about whether or not I would be let back in to the country. But I do have doubts what comes to flights coming in if it's a no deal Brexit. But other than that, has Brexit affected my life anyhow? No, it hasn't. I don't see the point in panicking and preparing for the worst. I want to believe I can still get food from the nearby Lidl after Brexit and I want to believe Britain will be quick enough to negotiate trade deals and whatever else is needed. I'm not worrying about me not being able to stay in here.

Se, mitä en kuitenkaan aio tehdä, on varata lomamatkaa itse Brexit-päivän lähistölle. En epäile, etteikö minua päästettäisi takaisin maahan, mutta minulla on epäilykseni lentoliikenteen sujuvuudesta, jos lopputulema on "no deal" Brexit. Mutta onko Brexit vaikuttanut elämääni mitenkään muuten? Ei. Tahdon uskoa, että tulen edelleen saamaan ruokaa läheisestä Lidlistä Brexitin jälkeenkin ja haluan uskoa, että Britannia saa neuvoteltua kauppasopimuksensa sun muut riittävän nopeasti. En ole huolissani siitä, pystynkö jäämään tänne.
What I do think is that Brexit is the absolute worst decision the UK could have made. It's the dumbest thing one could imagine. I think people had no idea what they were voting for when they voted to leave back in 2016. I remember being on a holiday in England when the referendum took place and I remember believing it would never happen. I still kind of wish it wouldn't happen. But if and when it does, I'm not gonna let it affect my life. I know the UK needs educated talent. I know the UK relies heavily on foreign workforce. And I know I'm not the type of immigrant this country wants to get rid off.

Ajattelen kuitenkin, että Brexit on ehdottomasti huonoin päätön, minkä UK on koskaan voinut tehdä. Se on tyhmin juttu, minkä voin kuvitella. Luulen, että ihmisillä ei ollut hajuakaan, mitä he äänestivätkään, kun sanoivat kyllä eroamiselle vuonna 2016. Olin lomalla Englannissa, kun kansanäänestys tapahtui ja muistan, etten uskonut Brexitin koskaan toteutuvan. Tavallaan edelleen toivon, ettei se toteutuisi. Mutta jos ja kun se tapahtuu, en aio antaa sen vaikuttaa elämääni. Tiedän, että Britit tarvitsee koulutettua osaamista. Tiedän, että Britit ovat riippuvaisia ulkomaisesta työvoimasta. Ja tiedän, etten ole sellainen maahanmuuttaja, josta tämä maa haluaa eroon.

And if nothing else positive has emerged from this huge political mess, it has given a great deal of things to talk about. It is and it probably will be for a long time something that causes a lot of discussion, and something that everyone has an opinion about. My opinion being that we all would have been better off without Brexit. But what can you do about it anymore?

Ja jos mitään muuta positiivistä tästä poliittisesta sotkusta ei ole tullutkaan, niin ainakin se on antanut paljon puheenaihetta. Brexit on ja tulee olemaan aihe, joka aiheuttaa paljon keskustelua ja jokaisella tulee olemaan jonkinlainen mielipide aiheen ympärillä. Minun mielipiteeni ollessa se, että oltaisiin kaikki pärjätty paremmin ilman koko Brexitiä. Mutta mitäpä sille enää mahtaa?
So to conclude: I don't know what Brexit will bring but I know I won't let it affect my life. I'm happy here and I'm planning on being happy here for many years to come. You other fellow Finns in the UK (or why not everyone else as well), what are your feelings around Brexit? Worried, scared? Do you even care or should we even worry? I personally find it quite amusing to watch people panic and prepare for the worst and what a mess this once so great kingdom has become. But maybe it's just me and I should indeed worry a bit more.

Joten kaiken kaikkiaan, en tiedä mihin Brexit johtaa, mutta tiedän, etten anna sen vaikuttaa elämääni. Olen täällä onnellinen ja aion olla vielä monta vuotta. Mitä te muut Britannian suomalaiset (tai miksei kaikki muutkin) ajatellette Brixitistä? Oletteko huolissaan, peloissaan Jaksatteko edes välittää? Minä henkilökohtaisesti olen melko huovittunut siitä, kuinka ihmisen panikoivat ja varautuvat pahimpaan, sekä siitä, miten tämä kerran niin mahtava kuningaskunta on päätynyt tällaiseksi sotkuksi. Ehkäpä mun tosissaan pitäisi olla vähän enemmän huolissaan, ehkä ei.

Postcards from the Finnish Lapland

I have nothing much to say about these photos from these stunning views in Lapland, so I decided to just post them without further explanations. Maybe they'll work as travel inspiration to someone, maybe they'll be just pretty to look at. I've seen other bloggers post "postcards" from all over the world, so why not me as well. Me and my sister did a trip up north when I was visiting Finland over Christmas, and well, isn't my country just stunning? 

Minulla ei ole juurikaan sanottavaa näistä huikaisevan upeasta Lapista otetuista kuvista, joten päätin vain postata ne ilman kummempia selityksiä. Ehkä ne toimivat matkainspiraationa jollekulle, ehkä ne ovat vaan kaunista katseltavaa. Olen nähnyt muidenkin bloggaajien postaavan "postikortteja" ympäri maailmaa, joten miksen minäkin. Minä ja siskoni tehtiin reissu pohjoiseen, kun olin Suomessa joulun aikoihin ja no, eikö mun kotimaa vaan olekin mahtava?
I love Finland and I love winter, but those couple of weeks of the cold and snow are enough. I wouldn't want to go back to those dark, never-ending winters. What is your favourite time of the year?

Minä rakastan Suomea ja rakastan talvea, mutta nuo pari viikkoa kylmyyttä ja lunta olivat ihan riittävästi. En tahtoisi palata noiden pimeiden, ikuisuudelta tuntuvien talvien keskelle. Mikä on sun lempivuodenaikasi?

Scotland Sundays: flat tour

I started this series of post ages ago when I moved to Scotland and I thought now would be a perfect time to bring it back. New year, same old me, and no new year's resolutions, but I still promised myself to try and get back to blogging again, so why not to post this kind of stuff again as well! I wrote a room tour post last year and after that I've moved flats and I'm now living in a four bedroom flat with three flatmates. It's an old flat and freezing cold right now it being winter, but other than that it's a great flat in a perfect location. Anyway, let's get started!

Aloitin tämän postaussarjan aikoja sitten, kun muutin Skotlantiin ja ajattelin, että nyt olisi hyvä aika herätellä se henkiin. Uusi vuosi, sama vanha minä ilman uudenvuodenlupuksia, mutta lupasin silti itselleni yrittäväni palata blogin pariin, joten miksenpä palaisi myös näiden postausten pariin. Kirjoitin viime vuonna "room tour" -postauksen ja sen jälkeen olen muuttanut uuteen kämppään ja asun nykyään neljän makkarin asunnossa kolmen kämppiksen kanssa. Kyseessä on vanha talo ja täällä on ihan pirun kylmää näin talvella, mutta muuten tämä on ihan huisi asunto täydellisellä sijainnilla. Mutta eiköhän aloiteta!
First things first, above is what you'd see when you walk in our flat. Our hallway is huge, on the right hand side are doors to two of the bedrooms, on your left one more bedroom and our bathroom. Straight ahead is our lounge and the arched doorway leads to my study, my bedroom and our kitchen.

Ihan ensiksi näkymä, kun meidän kämppään kävelee sisälle. Meillä on valtava aula, jossa oikealla kädellä on ovet kahteen makuuhuoneista, vasemmalla kolmas makkari, sekä kylppäri. Suoraan edessä on olohuone ja holivkaarellinen oviaukko vie kohti keittiötä, sekä mun työhuonetta ja makkaria.
These photos then are from our lounge and bathroom. Our bathroom is alright (even though cleaning the mould from the walls has become a regular thing) and our lounge looks like a proper student flat but then again that's what it is. It's great for having people over, and I love these high ceilings and huge windows.

Nämä kuvat sen sijaan ovat olohuonesta ja kylppäristä. Kylppäri on ihan ok (vaikka homeen siivoaminen seinistä onkin nykyään ihan arkipäivää) ja olkkari näyttää ihan todellista opiskelijakämpältä, mutta sellainenhan tämä onkin. Mutta ainakin se toimii hyvin, kun vieraita on kylässä ja rakastan meidän korkeita huoneita ja isoja ikkunoita.
Next stop is our kitchen. It's big enough for a dining table but there's not much space to store things or prepare food - it does get a bit crowded if more than two of us want to cook at the same time but we manage. 

Seuraava pysäkki onkin sitten keittiö. Se on riittävän iso ruokapöydälle, mutta varsinaista säilytystilaa tai ruuanlaittotilaa ei ole kovin paljoa, vaan tila käy vähän ahtaaksi, jos useampi kuin kaksi meistä haluaa kokata samaan aikaan. Mutta kyllä me ollaan tähän asti pärjätty.
From kitchen to my study. If I didn't have this additional space, my bedroom would be totally way too small for all of my belongings. I love having a separate space for doing my work, but it's also the only room (if we don't count the toilet) in our flat with single glazing so it does get freezing during the winter. Other than that I love it. I miss those warm days when I could sit there for ages, watching people go pass and just loving life.

Keittiöstä sitten mun työhuoneeseen. Jos mulla ei olisi tätä kyseistä lisätilaa, olisi makkarini ihan liian pieni kaikelle omaisuudelleni. Rakastan sitä, että mulla on erillinen tila työskentelyä varten, mutta se on myöskin ainoa huone (jos vessaa ei lasketa) kämpässämme yksikerroksisella ikkunalla, joten talvella työhuoneessa on varsin arktiset oltavat. Mutta muuten rakastan sitä ja kaipaan niitä lämpimiä päiviä, kun saatoin istua siellä ikuisuuden katellen ohikulkevia ihmisiä ja rakastaen elämääni.
And last but not least, my bedroom. It's the smallest bed room in our flat, but I don't mind. My bed is comfy, there's enough space for my things, and it's located on the backside of the house, so the traffic of the main road doesn't bother me. There's mould growing in the outer corners now, but other than that I've got nothing to complain about.

Ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä makkarini. Se on pienin makuuhuone asunnossamme, mutta se ei mua haittaa. Sänky on mukava, tilaa on riittävästi kaikelle tarvittavalle ja se sijatsee talon pihan puoleisella sivulla, joten pääkadun liikenne ei pääse häiritsemään. Ulkonurkissa kasvaa hometta, mutta muutenpa ei ole valittamista.

So that's it, my current home. I love this flat and I love living here (even though I do sometimes hate it as well. My flatmates are not always the tidiest and the cold is awful). With any luck we'll stay here for another year or two, but let's see what happens.

Joten siinäpä se, tämänhetkinen kotini. Rakastan tätä asuntoa ja täällä asumista (vaikka joskus myönnän myös vihaavani sitä. Kämppikseni eivät aina ole kovin siistejä ja kylmyys on kamalaa). Jos hyvin käy, niin pysytään tässä vielä vuosi tai pari, mutta saa nähdä miten kaikki lopulta menee.