11 signs that tell you are becoming Scottish

I've been living in Scotland for a year and a bit and every now and then I stop thinking how much it has changed me already. It's nothing groundbreaking, and maybe it's not even a big deal, we all change all the time, but sometimes I realise "I wouldn't have done this a year ago". So, here are 11 signs that tell you you're becoming Scottish. But first a disclaimer: this is meant to be a somewhat humorous post based on my own observations. Don't take it too literally. I'm sure some of these things are generally British, some are probably very specific and don't apply anywhere else than in our flat, and some are just how I am.

Olen asunut Skotlannissa nyt vuoden ja vähän päälle ja silloin tällöin pysähdyn miettimään, kuinka paljon olenkaan muuttunut tänä aikana. Mitään maatamullistavaa muutosta ei liene ole tapahtunut, kaikki muuttuvat ajan myötä, mutta joskus herään tajuamaan, että "en olis tehnyt näin vuosi sitten". Joten tässäpä 11 asiaa, jotka kertovat, että sinusta on tulossa skotti. Mutta pieni huomio tähä alkuun: tämän postauksen on tarkoitus olla jokseenkin humoristinen katsaus omiin huomioihini, älä ota sitä liian kirjaimellisesti. Olen varma, että osa näistä jutuista on ihan vaan yleisesti ottaen brittijuttuja, osa varmasti tosi yksityiskohtaisia eivätkä päde muualla, kuin meidän kämpässä ja jotkut ovat ihan vaan osa minua.
1. Mould growing on our shower curtain or on the wall of our bathroom is no big deal. I just wipe it off casually with cleansing wipe and go on with my life. If someone found mould in their bathroom in Finland they'd be ready to burn the whole house immediately.
/ Suihkuverhossa tai kylppärin seinässä kasvava home ei ole isokaan asia. Kylppäriä siivotessa pyyhkäisen sen puhdistusliinalla pois ja jatkan elämääni. Jos joku löytäisi hometta kylppäristään Suomessa, olisi talon tuikkaaminen tuleen varsin varteenotettava vaihtoehto.

2. "You" becomes "yous". I caught myself saying "Would be great to see yous there next week!" one day. Plural form of you is definitely not "yous" if you ask anyone who has the slightest clue of English grammar. But Scottish people say yous and I have to say I was slightly horrified hearing myself saying it for the first time. I didn't mean to. I just did. What have I become?
/ "You" muuttuu sanaksi "yous". Yllätin itseni sanomassa "Would be great to see yous there next week!" eräänä päivänä ja kauhistuin. Monikkomuoto sanasta "sinä" ei ole missään nimessä "yous", jos kysyt keneltäkään, joka yhtään englannin kielioppia tuntee. Mutta skotit sanovat "yous" ja täytyy sanoa, että suorastaan hirvitti kuulla itseni käyttävän kyseistä muotoa ekan kerran. Ei ollut tarkoitus, niin vain tapahtui. Mikä minusta on tullutkaan?

3. Same goes with some other English words, that I consider very Scottish. Anything small is "wee" and things are not shit, they're "shite". I haven't quite reached the level of saying "aye" instead of "yes" but I'm sure I'll get there eventually.
/ Sama pätee muutamiin muihin englannin sanoihin, jotka luokittelen tosi skotlantilaisiksi. Mikä tahansa pieni asia on "wee" ja huonosti menevät asiat ovat "shite" sen perinteisen "shit" muodon sijaan. En ole ihan vielä päässyt sille skottilaisuuden tasolle, että sanoisin "aye" sen sijaan, että sanon "yes", mutta eiköhän sekin päivä ennen pitkää tule.

4. You have a chat in a pub with a total stranger and after a couple of sentences you ask "You're from Glasgow, right?" and they reply "aye". Understanding your local accent, in my case Edinburgh Scottish, with ease and being able to distinguish Glaswegian from other Scottish accents are clear signs of you slowly becoming a Scott.
/ Juttelet pubissa täysin tuntemattoman tyypin kanssa parin lauseen verran ja kysyt "Sä olet Glasgowsta, eikö?" ja vastaus on kyllä. Paikallisen aksentin, minun tapauksessani Edinburghin skotlannin, vaivatta ymmärtäminen ja Glasgown aksentin erottaminen muista Skotlannin aksenteista ovat selviä merkkejä siitä, että skotiksi tässä ollaan muuttumassa.

5. When you go to a pub, you don't ask for the cheapest pint, you ask for a Tennent's. Tennent's is a decent lager and it's Scottish. It's the cheapest pint you get from a tab in 9 out of 10 pubs and it's the way to go unless you wanna go splashing out on something fancy. Forget about whisky, Scotland has some great beers.
/ Kun menet pubiin, et enää kysy halvinta tuoppia, vaan kysyt Tennent'siä. Tennent's on kelpo skotlantilainen lager. Se on halvin tuopillinen yhdeksässä kymmenestä pubista, jossa käyt ja se on varma valinta, jos ei halua ostaa jotain hienompaa. Unohda siis viskit, Skotlannista löytyy tosi hyvää oluttakin.

6. On a night out you can be sure to sing, or at least hear someone singing, "I'm gonna be (500 Miles)" by The Proclaimers. The song by this Scottish folk/rock duo is a necessary part of a successful night out and you'll be doomed if you don't know the lyrics.
/ Jos lähdet viettämää iltaa ulos, tulet laulamaan tai kuulemaan jonkun laulamassa "I'm gonna be (500 Miles)" The Proclaimersin esittämänä. Kyseinen skotlantilaisen folkrock duon kappale on välttämätön osa onnistunutta iltaa ja olet tuhoontuomittu, jos et osaa sanoja.

7. When uni starts and people have moved to their new flats, the most common questions you ask are "How's your shower? Do you get hot water? Is the water pressure good?". Finnish people take hot water and good water pressure granted. Not the case in Scotland.
/ Kun yliopisto alkaa ja ihmiset ovat muuttaneet uusiin asuntoihinsa, ovat "Millainen suihku teillä on? Saatteko kuumaa vettä? Entäpä vedenpaine?" yleisimmät kysymykset, jotka esität. Suomalaiset pitävät kuumaa vettä ja hyvää vedenpainetta itsestäänselvyyksinä. Sama ei päse Skotlantiin.

8. You never leave the house without your umbrella or a waterproof jacket. Ever.
/ Et koskaan lähde asunnostasi ilman sateenvarjoa tai vedenpitävää takkia. Et koskaan.

9. You spend a lot of time complaining about weather. It's true that it rains a lot in Scotland. Edinburgh is also a very windy place - if you didn't know, we're basically surrounded by the sea, so what do you expect? Everyone knows it's Scotland, everyone knows it's exactly what to expect, but everyone still complains.
/ Vietät paljon aikaa valittamalla säästä. On totta, että Skotlannissa sataa paljon ja Edinburgh on varsin tuulinen paikka - jos et tiennyt, niin me ollaan käytännössä meren ympäröimiä, joten mitä muutakaan odottaa? Jokainen tietää, että tätä se on Skotlannissa, mutta jokainen silti valittaa. 

10. You don't consider it weird anymore that someone is 24 and still lives with their parents. Finnish people generally move out from their parents' by the time they turn 20 but that's not the case here and it's totally fine.
/ Et enää ajattele, että on outoa olla 24-vuotias ja asua edelleen vanhemmillaan. Suomalaiset yleisesti ottaen muuttavat omilleen viimeistään parikymppisinä, mutta sama sääntö ei päde täällä ja se on ihan ok.

11. You get almost mad at people who say "oh, so you live in England?" or "oh, Scotland is part of England, isn't it?". No, I don't live in England. No, Scotland isn't England. No, no, and no. Scotland is a country, Scottish are proud to be Scottish, and saying "so you're English" to a Scottish person is the same as saying "so you're Russian" to a Finn. Just don't do it. 
/ Suorastaan suutut ihmisille, jotka sanovat "ai, asut siis Englannissa?" tai "Skotlanti on osa Englantia, eikö?". Ei, en asu Englannissa. Ei, Skotlanti ei ole Englanti. Ei, ei ja ei. Skotlanti on oma maansa, skotit ovat ylpeitä skottilaisuudestaan ja jos sanot "sinähän olet englantilainen" skotlantilaiselle, on se sama, kuin sanoisit "sinähän olet venäläinen" suomalaiselle. Älä tee sitä.

How living abroad had changed you?
Kuinka ulkomailla asuminen on muuttanut sinua?