Working abroad - my summerjob in Germany

At least those of you who have been following my blog for a while know that I was working in Germany last summer for three weeks. As it's again beginning of the year and time to start looking if you're planning to work next summer, I decided that it's the right time to write this post. Today I'm sharing a few thoughts of mine related to working abroad.

Ainakin ne teistä, jotka ovat jo jonkin aikaa blogiani seurailleet, tietävät, että olin viime kesänä kolme viikkoa kesätöissä Saksassa. Nyt, kun vuosi on taas aluillaan, on aika alkaa katselemaan kesätyöpaikkoja, jos ensi kesänä aikoo töitä tehdä. Päätin siis, että nyt on oikea aika myös tälle postaukselle - tänään puhutaankin siis työskentelystä ulkomailla.
1. Where do you want to go? The first thing to decide is where do you want to go. If it's abroad, what would be a realistic destination in terms of language, visas, costs etc. If you have friends or relatives or any kind of connections somewhere it would make sense to go there. Another option is to search for a job via different agencies and organizations. Becoming an au pair or a camp director could be an option.
(Check out e.g. www.ccusa.comwww.nordjobb.org/fi and www.culturalcare.fi

1. Mihin tahdot lähteä? Ensimmäinen päätettävä asia on kohdemaa. Jos se on ulkomailla, mieti, mikä olisi realistinen kohde kielen, viisumeiden, kustannuksien ym. puolesta. Jos sinulla on ystäviä tai sukulaisia tai mitä vain yhteyksiä jossakin, on leinee fiksua hyödyntää niitä. Toinen vaihtoehto on etsiä työtä erilaisten järjestöjen kautta. Au pairina toiminen, tai leiriohjaajaksi hakeminen voivat olla varteenotettavia vaihtoehtoja. 
(Tsekkaa esimerkiksi www.ccusa.comwww.nordjobb.org/fi ja www.culturalcare.fi)
2. Accommodation. Where would you live during your stay is a good question. It might be possible to find an apartment for a short time as well, and if you're going via an organization they most probably take care of this for you. But if you're leaving on your own, try to go somewhere where you have someone to help you out or even accommodate you. We stayed in my boyfriends grandparents' and started looking for a job based on where we were going to live. 

2. Majoitus. Missä aiot asua reissusi ajan on hyvä kysymys. On lienee mahdollista löytää asunto myös lyhyeksi ajaksi ja jos lähdet matkaan jonkin järjestön kautta, he luultavasti hoitavat asian puolestasi. Mutta jos lähdet itsenäisesti, yritä mennä jonnekin. jossa sinulla on joku tukihenkilö auttamassa etsinnässä, tai jopa majoittamassa sinua. Me asuttiin poikaystävän isovanhemmilla ja lähdettiin etsimään työtä majapaikan läheisyydestä.
3. The job. For most a summerjob means some simple job that doesn't require any professional knowledge. This could be working in a cafe, in a small shop, cleaning, childcare etc. For us it meant working in a hotel (we contacted a couple of other places as well but with no success. So don't get too depressed if you get refused at first!). I was doing mainly cleaning (rooms, toilets, conference rooms, doing laundry etc.) and he was helping in a kitchen (service, preparing breakfast, cleaning, organizing stuff etc.) These kinds of jobs are good as you'll get paid about the same as permanent workers. If anyone in the place you're going can't check the trustworthy of your future workplace, be in contact with eures-adviser that can help you to check if the place is a proper place to work in. 

3. Työ. Suurimmalle osalle kesätyö tarkoittaa jotakin simppeliä työtä, joka ei edellytä ammatillista osaamista. Sellainen voi olla työskentelyä kahvilassa, pienessä kaupassa, siivoamista, lastenhoitoa ym. Meille se tarkoitti hotellissa työskentelyä (johon päästiin töihin parin yrityksen jälkeen, jotka eivät toivottua tulosta tuottaneet. Älä siis masennu liikaa, jos saat alkuun kieltäviä vastauksia!) Minä tein lähinnä siivoushommia (huoneiden, vessojen ja kokoustilojen siivousta, pyykkien pesua ym.) ja hän oli auttelemassa keittiössä (työnkuvina tarjoilua, aamupalan valmistelua, siivousta, pöytien järjestelyä ym.) Tällaisissa töissä on se hyvä puoli, että palkkaa saa suunilleen saman verran, kuin vakituisetkin työntekijät. Jos lähdet töihin paikkaan, jonka kunnollisuutta ei kukaan sinulle ennestään tuttu voi tarkistaa, ota yhteyttä eures-neuvojaan, joka voi auttaa paikan tarkistamisessa.
4. Language skills. It always helps, if you have at least some knowledge of the language that is spoken in the country you're going to. However in most of the countries (at least) in Europe it's possible to get away with English. I don't really speak German - I understand some easy topics, can greet and order a cup of coffee, but am not really able to discuss. Most of the other workers didn't speak English at all or very little but we got along and talked about this and that without a proper common language. If you're positive and try your best, you'll survive. For me those three weeks were an amazing, educational, and exhausting experience that taught me a lot about myself. So language skills are an advantage, but not necessity in many jobs. 

4. Kielitaidot. Jonkinlainen tietämys paikallisesta kielestä auttaa aina, kun johonki matkustaa. Siitä huolimatta suurimassa osassa Euroopan maita on mahdollista selviytyä englannilla. Minä en osaa puhua saksaa - ymmärrän kyllä helppoja keskusteluja, osaan tervehtiä ja tilata kahvin, mutta en itse pysty keskustelemaan sen enempää. Suurin osa muista työntekijöistä ei puhunut lainkaan englantia, tai jos puhui niin hyvin vähän. Siitä huolimatta juteltiin niitä näitä ja tultiin hyvin toimeen, vaikkei yhteistä kieltä ollutkaan. Jos olet positiivisella asenteella liikkeellä ja yrität parhaasi, niin selviydyt kyllä. Minulle nuo kolme viikkoa olivat mahtava, opettavainen ja uuvuttava kokemus, jonka myötä opin paljon itsestäni. Kielitaidot ovat siis etu, eivät välttämättömyys useiden töiden kannalta.
5. Money. Before you can go working abroad, you should have enough money to pay the flights and other transport, outside EU you might need visa as well. Some kind of insurance is provided by the employer in many cases but you should definitely have your own insurance as well. I have two different accident insurances because of my hobby horseback riding and a travel insurance that is valid all over the year all the time. All of these cost you money. Be also prepared to pay for your food or in some cases for your accommodation. My salary from those three weeks was totally enough to cover the costs of travelling and shopping that would have been around 300€ if we wouldn't have visited England before our time in Germany, but with the additional costs of the visit in England I didn't really make any money (but neither lose it). So working abroad for a short time is not the best way to earn a fortune!

5. Raha. Ennen ulkomailla työskentelyä tulisi olla kasassa riittävästi rahaa lentoihin ja muuhun matkustukseen, EU:n ulkopuolelle voit joutua hankkimaan myös viisumin. Työnantaja tarjoaa monissa tapauksissa jonkinlaisen vakuutuksen, mutta suosittelen ehdottomasti ottamaan omankin vakuutuksen. Minulta löytyy kaksi tapaturmavakuutusta hevosharrastuksen vuoksi ja sen lisäksi ympärivuoden, jatkuvasti, voimassa oleva matkavakuutus. Kaikki nämä maksavat rahaa. Valmistaudu myös ruokakuluihin ja joissain tapauksissa myös majoitus maksaa. Mun palkka kolmelta viikolta riitti kattamaan matkustus- ja shoppailukulut, jotka olisivat olleet noin 300€ ilman Englannin reissua. Englannissa kulutetun ajan vuoksi kokonaisuus oli kuitenkin aikalailla plusmiinus nolla. Ulkomailla työskentely lyhyen pätkän ajan ei siis ole paras tapa tienata miljoonia!
6. Attitude. After all the practical aspects of going abroad the most important thing in the end is attitude. Getting and having a summerjob abroad is (at least for me it was) a challenging, time consuming, and a bit frightening thing. You have to really want it, and if you do it's all worth it. Last summer was a summer that I wouldn't change for any price!

6. Asenne. Kaikkien käytännön asioiden jälkeen tärkein asia ulkomaille lähtemisessä on asenne. Ulkomailla kesätöiden tekeminen on (tai ainakin minulle oli) haastava, paljon aikaa kuluttava ja hieman pelottavakin juttu. Sitä täytyy oikeasti haluta ja jos niin on, se on sen arvoista. Viime kesä oli kesä, jota en vaihtaisi mistään hinnasta!

And again, if you have anything to ask, just go ahead. I'm willing to help!
Jos jollekin jäi jotain kysyttävää, niin kysy pois. Autan mielelläni!

ps. all the pics from the village we stayed in Germany!

Comfort Hotel Stockholm

In our trip to Stockholm we stayed in a hotel and as our stay was so pleasant and the hotel was nice overall I decided to share it with you. So the place was called Comfort Hotel Stockholm, it was cosy, youthful, and neat. I've been in quite a few hotels and this one was definitely a positive experience! The price was relatively cheap (~30€ per person per night), service was lovely and room was clean and even though it wasn't huge we had totally enough space for the two of us. The location was pretty good as well - really close to the main railway station and it was easy to explore Norrmalm, Kungsholmen and Gamla Stan by foot. 

Breakfast, WiFi, and free tea and coffee round the clock were included and I would recommend this place for anyone visiting Stockholm (unless you want more luxurious place). The breakfast wasn't outstandingly awesome but it was a good average hotel breakfast - and that's pretty much the worst thing I can say about this place. So we were lucky in choosing our hotel!
Tukholman matkalla yövyttiin hotellissa, ja koska se oli miellyttävä kokemus kaikkineen ja hotellikin oli kokonaisuudessaan oikein kiva, päätin jakaa sen teillekin. Paikan nimi oli Comfort Hotel Stockholm ja se oli viihtyisä, nuorekas ja siisti. Olen elämäni aikana yöpynyt useassa hotellissa ja tämä oli ehdottomasti positiivinen kokemus! Hinta oli verrattain halpa (~30€ yöltä henkilöä kohden), palvelu oli ystävällistä ja huone siisti ja riittävän iso meille, vaikkei se mikään valtava ollutkaan. Sijaintikin oli hyvä, sillä päärautatieasema oli ihan nurkan takana ja hotellilta käsin oli helppo tutkia Norrmalm, Kungsholmen ja Gamla Stan jalkaisin. 

Aamupala, wifi ja kellon ympäri tarjolla ollut ilmainen kahvi ja tee kuuluivat hintaan, ja suosittelisinkin kyseistä paikkaa kenellä tahansa Tukholmassa vierailevalle (ellet sitten halua yöpyä luksushotellissa). Aamupala ei ollut mitenkään erityinen, mutta se oli hyvä perus hotelliaamiainen. Ja keskiverron aamiaisen ollessa huonoin sanottavani kyseisestä paikasta, niin en liene voi todeta muuta, kuin että oltiin onnekkaita hotellin valinnan suhteen!

Tips for applying through UCAS

Today is the deadline for most of the courses in UCAS, The Universities and Colleges Admissions Service. If some of you didn't know, UCAS is a system which you're going to use when applying to universities and colleges in the UK. I completed my own application yesterday and now I'm just left waiting the answers from universities. I applied to four different universities in Scotland but I'm not gonna talk about my choices this time. This time I'll tell a few useful tips for applying through UCAS. Let's get started!

Tänään on viimeinen deadline suurimpaan osaan ohjelmista, joihin haetaan UCAS:in, The Universities and Colleges Admissions Servicen, kautta. UCAS on systeemi, jota Iso-Britannian yliopistoihin ja collegeihin hakevat käyttävät. Itse lähetin omat hakupaperini eilen ja nyt sitten vain odotellaan yliopistojen vastauksia. Hain neljään eri kouluun Skotlannissa, mutta tällä kertaa en puhu siitä sen tarkemmin. Sen sijaan keskitytään muutamaan hyödylliseen vinkkiin, jotka haluan jakaa teille!
Feelings from yesterday - still don't know what to think.

1. Start early. Seriously. I started the whole process in the spring 2015, almost a year ago. I didn't know where I want to go, what to study and when. Slowly, but surely, my options got fewer and this week I made my final decisions on which courses to apply to. And conducting the actual application takes time as well - you need predicted grades, personal statement, reference, information about yourself, employment and education. Start at least two months before the deadline!

1. Aloita ajoissa. Itse aloitin koko prosessin keväällä 2015, lähes vuosi sitten. En tiennyt mihin tahdon mennä, mitä tahdon opiskella ja milloin. Hitaasti, mutta varmasti vaihtoehdot vähenivät ja tällä viikolla tein viimeiset päätökset sen suhteen, mitä oikeasti lähden lukemaan. Myös itse hakemuksen täyttäminen vie aikaa. Tarvitset ennustetut arvosanat, henkilökohtaisen kirjeen, suosituskirjeen, sekä tietoja sinusta, työpaikoistasi ja koulutuksestasi. Aloita siis viimeistään kaksi kuukautta ennen deadlinea!
2. Ask help. I consulted my student counsellor many times via wilma-messages and meetings, asked help from our IB-coordinator, talked about the reference many times with my group leader that wrote it (and sent last minute text messages last night as well!), and discussed about my predicted grades with the teachers in advance. Besides those I googled things and asked my mother and friends to read my personal statement many times. It just is so much easier, if you get second opinions from anyone, and help from those who already know the system!

2. Kysy apua. Konsultoin opoani monta kertaa wilma-viestien ja tapaamisten myötä, kysyin apua IB-koordinaattorilta, puhuin suosituskirjeestä moneen otteeseen ryhmänohjaajan kanssa, joka sen kirjoitti (ja lähetettiin jopa viimehetken tekstareita eilen illalla!) ja keskustelin ajoissa arvosanoista kaikkien opettajien kanssa. Näiden lisäksi googlailin ahkerasti ja kysyin äitiä ja ystäviä lukemaan henkilökohtaisen kirjeeni moneen otteeseen. Kaikki vain on helpompaa, kun saa asioihin toisenkin mielipiteen ja apua ihmisltä, jotka jo tuntevat systeemin!
3. Watch the videos in UCAS. UCAS itself has a very nice and user friendly website (unlike the universities!), and they have many useful videos that give you advice on pretty much everything that you have to do. In each section there are also question marks that you can click and read specific instructions. Just use them.

3. Katso videoita UCASin sivuilla. UCAS itsessään on kiva ja käyttäjäystävällinen sivusto (toisin kuin yliopistojen nettisivut!) ja sieltä löytyykin monia hyödyllisiä videoita, jotka ohjeistavat lähes kaikessa. Jokaisessa osassa on myös kysymysmerkkejä, joita klikkaamalla pääsee lukemaan yksityiskohtaisia ohjeita. Joten käytä nämä ohjeet hyväksesi.
4. Don't stress too much. Even though applying to universities is a huge thing, it doesn't mean that you should stress about it too much. If you don't succeed, try again. If your school or degree doesn't feel the right, change the place. If you want to go somewhere else, go. If you do something wrong in the application process you know how to do it the next time. Life shouldn't be too serious and usually things happen for a reason. So don't panic (like I did a few times). Just take it easy and go with the flow!

4. Älä stressaa liikaa. Vaikka yliopistohaut onkin valtava asia, se ei tarkoita, että sitä pitäisi stressata liikaa. Jos et onnistu, yritä uusiksi. Jos uusi koulu tai tutkinto ei tunnu omalta, vaihda muualle. Jos haluat johonkin toiseen paikkaan, mene. Jos teet jotain väärin hakuprosessin aikana, tiedät paremmin ensi kerralla. Elämää ei pitäisi ottaa turhan vakavasti ja yleensä kaikella on tarkoituksensa. Joten älä panikoi (niinkuin minä pariin otteeseen tein). Ota rennosti ja anna virran kuljettaa!

If you have any questions related to the application process, UCAS, studying, or pretty much anything, just comment down below. I'm more than happy to help you out if I'm able to! And I would love to talk with others in the same situation as well!

Jos sulla on kysymyksiä liittyen hakuprosessiin, UCAS:iin, opiskeluun, tai mihin muuhun tahansa liittyen, niin nakkaa kommenttia. Autan mielelläni, jos vain osaan! Ja muille samassa tilanteessa oleville olisi myös hauska jutella!

What kind of plans you have for the future? Is any of you applying to universities this year?
Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on? Onko kukaan hakemassa yliopistoihin tälle vuodelle?

Gamla Stan, Stockholm

During our trip to Stockholm, we decided to spend one afternoon by wandering around the old part of the city, Gamla Stan. It's actually a separate island and has many many small alleys, The Royal Palace and lots of lovely cafes, restaurants and shops. The atmosphere was really nice and the buildings were absolutely beautiful. There is something that I really like in the old cities - old Tallinn is beautiful, as well as old Riga. I love old, small English villages with ancient houses and liked the old city of Nürnberg. And I have to say, that Gamla Stan was most probably my favourite part of Stockholm!

Tukholman matkalla päätettiin varata yksi iltapäivä vanhaan kaupunkiin, Gamla Staniin, tututustumiseen. Gamla Stan on itseasiassa erillinen saari, josta löytyy paljon pieniä kujia, Kuninkaan linna ja monia viehkoja kahviloita, ravintoloita ja putiikkeja. Tunnelma oli mukava ja rakennukset tosi kauniita. Vanhoissa kaupungeissa, ja niiden osissa, on vain jotakin, mikä muhun iskee ja lujaa. Vanha Tallinna on kaunis, samoin kuin vanha Riika. Rakastan pienien Englantilaiskylien charmia ikivanhoine taloineen ja pidin Nürnbergin vanhasta kaupungista. Ja täytyy sanoa, että Gamla Stan oli lienee lempiosani koko Tukholmasta!
On Saturday, the day we left Sweden, we walked to the terminal and spend some time in Gamla Stan by wandering around (in the freezing weather) in order to find a place to have a cup of hot chocolate. As it was weekend most of the places were full, but we ended up into a tiny cafe that reminded us of a grandma's place. The owner was really friendly, we had our hot chocolates and sat there to warm up again until the place was closed. Pity, that I have no idea what the cafe was called and where it located - I really would recommend it!

Lauantaina, kun lähdettiin kotia kohti, käveltiin terminaalille ja kulutettiin jokunen tovi Gamla Stanissa etsien paikkaa, josta saataisiin kuumat kaakaot sään ollessa jäätävä. Viikonlopun läsnäolon tosiaan huomasi ja lähes kaikki paikat oli jo täytetty, mutta onnistuttiin kuitenkin löytämään mummolaa muistuttava pikku kahvila. Omistaja oli ystävällinen, saatiin kupilliset kuumaa kaakaota ja istuttiin lämmittelemässä sulkemisaikaan saakka. Harmi sinällään, että minulla ei ole hajuakaan, mikä kahvilan nimi oli tai missä se sijaitsi - olisin muuten ehdottomasti suositellut!
So, to conclude. Gamla Stan is a place to visit if you ever go to Stockholm. I would even say, that if you just have money, book yourself a room in Gamla Stan. I just bet that they are more expensive than the hotels in other parts of the city but it was such a beautiful place!

Eli tiivistettynä - Gamla Stan on paikka, jossa täytyy ehdottomasti käydä, jos Tukholmaan eksyy. Sanoisin jopa, että jos ylimääräistä rahaa löytyy, niin varaa hotelli Gamla Stanin alueelta. Voisin nimittäin lyödä vetoa, että hotellit siellä ovat kalliimpia, kuin muualla kaupungissa, mutta vanhassa kaupungissa nyt vain on sitä tiettyä vetovoimaa!

Is Stockholm a familiar place to you?
Onko Tukholma tuttu matkakohde?

The actual budget of trip to Stockholm

In December I wrote a post about my budget for the trip to Stockholm at that time. All the public transport expenses as well as three-nights-stay in a hotel were paid and the total costs were 170€/person. More details you can check from here! I also planned to have around 200 euros on my bank account to be spent.

Joulukuussa kirjoittelin sen hetkisistä budjettisuunitelmista Tukholman reissua koskien. Kaikki matkat, samoin kuin kolme yötä hotellissa, oli jo maksettuna ja hintaa näille kertyi yhteensä 170€/henkilö. Yksityiskohdat voi tsekata täältä! Noihin aikoihin suunnittelin myös säästäväni 200 euroa pankkitilille odottamaan tuhlaamistaan.
Now I've calculated how much money I actually spent adding to those 170€ used earlier. / Nyt loputkin kulut noiden aiemmin käytetyn 170 euron lisäksi on laskettuna. 


  • Food: 68€ 
We ate out on four days and bought some snacks for travelling days. Breakfast was included in our hotel. / Ulkona tuli syötyä neljänä päivänä ja matkaevästä ostettiin sekä meno-, että paluumatkoilla. Aamupala kuului hotellin hintaan.

  • Alcohol: 62€
Both ways we spent our evenings in the ship by sitting in a bar and listening to good live music and bought ourselves one long drink each. Going to a club is hell expensive in Stockholm in New Years Eve (if you find one you can get in...) and the entrance fee was almost 30€, and as the drinks in Sweden are as expensive as in Finland, that's pretty much it. So not much drinking at all and still I paid that much!

Molemmilla laivamatkoilla vietettiin iltaa istuen baarissa ja kuunnellen hyvää musiikkia, nautiskellen kumpikin yhdet pitkät. Klubille pääseminen Tukholmassa on helkutin kallista uuden vuoden aattona (jos edes löydät klubia, johon pääsee sisälle...) ja sisäänpääsy olikin lähes 30€. Juomatkaan eivät ole sen kummemman hintaisia, kuin Suomessa, joten siinäpä se. Ei siis ollut mikään älytön ryyppyreissu, vaikka alkoholiin näennäisesti kuluikin hurjasti rahaa. 

  • Homecoming gifts: 14€
I bought some chocolate and one souvenir magnet for myself and my family. / Suklaata ja yksi matkamuistomagneetti tuli ostettua itselle ja perheelleni.

  • Clothing: 35€
A pair of jeans and a shirt and both were on sale. This was all the shopping I did for myself. / Farkut ja paita, molemmat alennusmyynneistä. Siinä kaikki turha shoppailu tällä kertaa.

in total 179€.
So I stayed within my budget and didn't really buy anything that I didn't need or didn't plan. The part where we're talking about bars and alcohol took me by surprise - even though I knew that Sweden has expensive alcohol, I didn't prepare to be paying almost 30 euros to get in to a bar. Just something that I'm not used to at all! However, all in all trip well planned and fulfilled. All the traveling and all the shopping, eating and (little) drinking was around 349 euros. It equals about 58 euros per day.

Pysyin siis budjetissa, enkä ostellut mitään mitä en tarvinnut tai suunnitellut ostavani. Alkoholi ja baareilu yllätti minut täysin, vaikka tiesinkin, että ei alkoholi sen vähempää maksa Ruotsissa kuin Suomessakaan. Mutta en tosiaankaan osannut varautua maksamaan kolmea kymppiä baariin pääsystä! Joka tapauksessa hyvin suunniteltu ja toteutettu matka, jonka kokonaiskustannukset mukaan lukien matkustamisen, shoppailu ja ruoat ja juomat, olivat 349 euroa. Noin 58 euroa per päivä.
What do you consider as a good daily budget? What is a lot of money to be paid of a six-day-trip?
Millainen on susta hyvä päiväbudjetti? Mikä on paljon rahaa kuuden päivän matkasta?

My year 2015

I haven't been posting for two weeks. I was planning to write a couple of posts to be published during Christmas time and during my trip to Stockholm but the plans changed. I had a high fever and bad flue for a week during Christmas and spend it mostly laying on the sofa and had no energy for anything really. But I'll try to get back on track as soon as possible now as I'm pretty much well again! And there are plenty of photos to be shared with you in a form of traveling posts!

En ole postaillut mitään pariin viikkoon, vaikka suunnittelinkin tekeväni niin. Joulunaika kuitenkin meni sairastaessa flunssaa ja kovaa kuumetta, eikä energiaa riittänyt muuhun, kuin sohvalla makaamiseen. Nyt, kun alan olla taas terveiden kirjoissa, yritän päästä takaisin postailun tahtiin - materiaalia löytyykin taas reissupostauksia varten!

Today we're still taking a look back to my year 2015. A year ago I did this post a bit differently - this year I'm just gonna mentioned a few highlights of 2015 instead of going it through totally. The pics are random shots from my phone, so most probably you haven't seen them earlier!

Tänään vilkaistaan vielä takaisin vuoteen 2015. Vuosi sitten toteutin saman postauksen vähän eri tavalla, sillä tällä kertaa palataan vain muutamaan huippukohtaan vuodessa 2015 käymättä sitä sen tarkemmin läpi. Kaikki kuvat ovat kännykkäkamaa, joten suurin osa lienee aiemmin julkaisemattomia otoksia kuluneelta vuodelta!
There in the world of music was a lot going on and quite a few nice news from different bands were released. For me the most important thing was the new Nightwish album Endless Forms Most Beautiful and seeing them in Ratina, Tampere, in July. Also new Apulanta record Kunnes siitä tuli totta came out and I bought tickets to their gig for me and my sis as a Christmas gift. 

Musiikin maailmassa tapahtui kaikenlaista kivaa ja mukavia uutisia eri bändeiltä kuului pitkin vuotta. Minulle tärkein tapahtuma oli uusi Nightwish albumi Endless Forms Most Beautiful ja Tampereen Ratinan keikka heinäkuussa. Myös Apulanta julkaisi uuden albumin Kunnes siitä tuli totta ja minä ostin liput keikalle ja annoin ne siskolle joululahjana. 
I spent my year with awesome people and made many new friends, experienced the IB life the fullest and had fun in international way. Finished my first IB year and started the last one. Everything with school was pretty fine even though this autumn has been a tough one.

Kulutin vuoteni mahtavien ihmisten seurassa ja sain uusia ystäviä, elin IB-opiskelijan elämää täysillä ja pidin hauskaa kansainvälisellä tavalla. Eka vuosi loppui ja toinen alkoi. Kaikki koulun kanssa oli ihan okei, vaikkakin syksy on ollut yksi rankimmista koskaan.
I got my driver's license and had my eighteen birthday and spend it with a good friend listening to Apulanta in a club.

Sain ajokortin ja juhlin kahdeksattatoista synttäripäivää klubilla kuunnellen Apulantaa.
And what was most awesome thing, I fulfilled my dreams. I traveled more than ever spending six weeks of summer abroad. Countries I visited included England, Germany, Austria, Italy, Latvia, Cyprus and Sweden. I had my very first job abroad and learned some Germany, met new people and had fun in many ways. Saw new places, learned about new cultures. Got tanned, took thousands of pictures and was happy overall.

Ja mikä mahtavinta, pääsin toteuttamaan unelmiani. Matkustin enemmän kuin koskaan ja vietin kuusi kesälomaviikkoa ulkomailla. Maat, joissa vierailin, olivat Englanti, Saksa, Itävalta, Italia, Latvia, Kypros ja Ruotsi. Työskentelin ekaa kertaa ulkomailla ja opin saksaa, tapasin uusia ihmisia ja pidin hauskaa monella tapaa. Näin uusia paikkoja, opin uusista kulttuureista. Rusketuin, otin tuhansia kuvia ja olin onnellinen kaikenkaikkiaan.
Long story short: 2015 was one of the best years ever with many unforgettable moments! Now it's good to move on and face 2016 and see what is going to happen. I'm happy right here right now, and going to make the most out of what life has to offer in the next year. It's going to be a year of changes. Happy new year to every single one of you! ♥

Lyhyesti sanottuna 2015 oli mieleenpainuva ja yksi parhaista vuosistani ikinä! Nyt on hyvä siirtyä eteenpäin, kohdata vuosi 2016 ja katsoa mitä tapahtuu. Olen onnellinen just nyt ja aion ottaa kaiken irti siitä, mitä seuraavalla vuodella on tarjottavanaan. Edessä on muutosten vuosi. Hyvää uutta vuotta aivan jokaiselle! ♥