Fremantle Prison, Western Australia

12/01/2016

Imagine walking in to one of the oldest buildings in Western Australia, being surrounded by the high stone walls, and listening to a very Australian tour guide taking you through the fascinating - and to be honest, pretty terrible - history of the Fremantle Prison. Formerly known as The Establishment, nowadays crowded by the tourists mainly from Australia, the UK, and Asia - for some reason I was the only one from somewhere else.

Kuvittele käveleväsi yhteen vanhimmista rakennuksista Länsi-Australiassa, keskelle korkeita kivimuureja, kuunnellessasi tosi tyypillisen australialaisen oppaan tarinaa läpi kiehtovan - ja rehellisyyden nimissä myös aika kamalan - historian. Kyseessä on Fremantlen vankila. Aiemmin paikka tunnettiin myös nimellä The Establishment (en edes tiedä kuinka sana kääntyisi suomen kielelle, googlekaan ei oikein osannut auttaa tällä kertaa, sori), nykyään se on lähinnä brittiläisten, australialaisten ja aasialaisten turistien kansoittama. Jostain syystä olin ainoa jostain muualta tuleva.
Fremantle Prison was built between 1851 and 1859, using convict labour mainly from the UK. In other words, the first prisoners were shipped here and made to build their own prison in the heat of the new country, far away from home. Sounds pretty awful, right? The history of the first settlement around here isn't pretty, but somehow they managed to get also some decent people to come over and start a new life here. Eventually women came here as well and got their own part of the prison as obviously all of them didn't know how to behave.

Fremantlen vankila rakennettiin vuosien 1851 ja 1859 välillä, merten yli lähetettyjen brittilästen rangaistusvankien toimiessa työvoimana. Toisin sanoen vangit lähetettiin tuhansien kilometrien päähän rakentamaan oma vankilansa vieraan maan kuumuudessa. Kuulostaa melko kamalalta, eikö? Ensimmäisen siirtokunta näillä main ei siis saanut alkuaan kovin iloisella tavalla, mutta jotenkin tänne lopulta saatiin myös kelvollisia kansalaisia aloittamaan uutta elämäänsä ja vapautuville vangeille tarjottiin houkuttelevat etuudet, jos he jäivät Länsi-Australiaan. Ajan myötä saapuivat myös naiset ja heille avattiin oma osionsa vankilasta.
The most amazing thing is that the prison didn't close before 1991, after which it has become a tourist attraction as well as one of the UNESCO world heritage sites. The place has been restored to show all the different eras and stages of it's history, and the basic tour that I took part in was worth of $20 as it took us back in time all the way to the horrific destinies of the poor people. 

Kaikista hämmästyttävin asia vankilasssa on se, että se suljettiin vasta vuonna 1991, jonka jälkeen siitä tuli turistikohde ja yksi UNESCON maailmanperintökohteista. Paikka on restauroitu näyttämään kaikki eri aikakaudet sen historiassa ja peruskierroksella, jolla hintaa oli $20, pääsee tekemään aikamatkan siellä eläneiden ihmisten surkeisiin kohtaloihin.
People have been executed in that prison and it's a bit intimidating to see in what kind of conditions people have actually lived and where the hangings have actually taken place. I think that's what fascinates me about old buildings - the cruel and amazing history they often have. There's been two big riots in Fremantle Prison, one in the 60s and one in the 80s, both caused by the inhumane treatment the prisoners faced. And I can't blame them of complaining for nothing. 

Ihmisiä on teloitettu kyseisessä vankilassa ja on hieman kammottavaa nähdä, millaisissa oloissa ihmiset oikeasti elivät ja missä porukkaa oikeasti pistettiin köyden jatkoksi roikkumaan. Luulen, että vanhoissa rakennuksissa minua kiehtoo juurikin niiden monimutkainen ja monesti julmakin historia. Fremantlen vankilassa on ollut kaksi mellakaakin, 60- ja 80-luvuilla, joista molemmat johtuivat vankien huonosta kohtelusta. Enkä voi väittää, etteikö mellakoille olisi ollut syytä.
If you're interested in to the history (it's way too complicated to be explained here in it's full extent), just google it and you'll find a bunch of fascinating information. I would definitely visit Fremantle Prison again and would at least consider going to the tour in the tunnels under the prison - it sounds like a thing I would love to do if I had a bit bigger budget. 

Jos historia kiinnostaa, niin kokeile onneasi googlen kanssa ja löydät paljon kiinnostavaa tietoa (vankilan menneisyys on ihan liian monimutkainen selitettäväksi tässä kokonaisuudessaan). Voisin ehdottomasti mennä vierailulle Fremantlen vankilaan uudestaankin ja harkitsisin vakavasti kierrosta vankilan alaisiin tunneleihin - ainakin siinä tapauksessa, jos budjetti olisi hieman suurempi.
Australia isn't the best place to visit if you're after old, beautiful, and historical buildings (go to Europe instead), but it definitely has a few places worth of visiting and this is one of those. 

Australia ei ole paras paikka visiitille, jos haluat nähdä vanhoja, kauniita ja historiallisia rakennuksia (mene niiden perässä vaikka Eurooppaan), mutta täältäkin löytyy muutama vierailun arvoinen paikka, ja tämä on yksi niistä.

You Might Also Like

2 kommenttia